Löpande verksamhetsberättelse

Bidrag till Topeliusfesten i Tölö

Kulturföreningen stödde kulturinslaget under Topeliusfesten.Läs mera »
03.02.2019 kl. 10:38

Topeliusfesten fick stöd

Kulturföreningen stödde kulrurinslaget under den traditionella Topeliusfesten i Tölö.Läs mera »
22.01.2018 kl. 10:36

Historiedagarna fick stöd

Kulturföreningen stödde det svenska programmet under Historiedagarna i Lahtis.Läs mera »
16.10.2017 kl. 10:32

Topeliusfest i Tölö

Kulturföreningen stödde Topeliusfesten i Tölö.Läs mera »
02.01.2017 kl. 10:30

Svenska Dagen-fest i Munksnäs

Helsingfors svenska kulturförening stödde SFP i Munsknejdens Svenska Dagen-arrangemang.Läs mera »
01.10.2015 kl. 10:14

Kulturinslag under Sv. Kvinnoförbundets årsmöte

Kulturföreningen stödde Amanda Henrikssons och Martina Brunells uppträdande under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors.Läs mera »
16.03.2015 kl. 12:17

Historiedagarna i februari 2015

Historiska föreningen var 7.2.2015 i Lahtis vid Historiedagarna med sitt svenskspråkiga programblock. Cirka 40 personer åkte med föreningen i bussen, och dagen utföll väl.Läs mera »
19.02.2015 kl. 23:28

Topeliusfest 2015

Helsingfors svenska kulturförening var medarrangör i Topeliusfesten i januari 2015Läs mera »
23.01.2015 kl. 10:18

Svenska dagen-fest 2014

Mårten Westö var talare på den traditionella Svenska dagen-festen i Munksnejden-Läs mera »
23.01.2015 kl. 10:06

Svenska Dagen-fest i Munksnäs 2013

Kulturföreningen deltog i arrangerandet av den traditionella Svenska Dagen-festen 6.11.2013 i Munksnäs, som i år samlade 80 deltagare.Läs mera »
26.11.2013 kl. 20:06