Löpande verksamhetsberättelse

Kulturinslag under Sv. Kvinnoförbundets årsmöte

Kulturföreningen stödde Amanda Henrikssons och Martina Brunells uppträdande under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors.Läs mera »
16.03.2015 kl. 12:17

Historiedagarna i februari 2015

Historiska föreningen var 7.2.2015 i Lahtis vid Historiedagarna med sitt svenskspråkiga programblock. Cirka 40 personer åkte med föreningen i bussen, och dagen utföll väl.Läs mera »
19.02.2015 kl. 23:28

Topeliusfest 2015

Helsingfors svenska kulturförening var medarrangör i Topeliusfesten i januari 2015Läs mera »
23.01.2015 kl. 10:18

Svenska dagen-fest 2014

Mårten Westö var talare på den traditionella Svenska dagen-festen i Munksnejden-Läs mera »
23.01.2015 kl. 10:06

Svenska Dagen-fest i Munksnäs 2013

Kulturföreningen deltog i arrangerandet av den traditionella Svenska Dagen-festen 6.11.2013 i Munksnäs, som i år samlade 80 deltagare.Läs mera »
26.11.2013 kl. 20:06

Exkursion till Malmgård

Föreningen arrangerade den 9 september 2013 en uppskattad utflykt till Malmgård i Pernå.Läs mera »
06.11.2013 kl. 11:58

I Finska Gardets fotspår

Kulturföreningen var medarrangör i en resa till Bulgarien i september 2012. Målet var händelseplatserna där det Finska Gardet deltog i striderna under det rysk-turkiska kriget 1877.Läs mera »
03.01.2013 kl. 10:27

Topeliusfest i Tölö 14.1.2012

Årets första kulturevenemang blev SFP i Tölös och Helsingfors Svenska Kulturförenings Topeliusfest lördagen den 14 januari kl. 13.Läs mera »
18.01.2012 kl. 16:00

Svenska Dagen-fest i Munksnejden 6.11.2011

Calle Petterson uppträdde och Marcus Rantala höll festtalet under den Svenska Dagen-fest i Munksnejden som Helsingfors svenska kulturförening stödde.Läs mera »
24.11.2011 kl. 16:00

Kulturföreningen stödde Spunk-uppträdande

Helsingfors svenska kulturförening stödde a cappella-gruppen Spunks uppträdande under festligheterna i samband med Svenska Kvinnoförbundets årsmöte den 27 mars 2011.Läs mera »
23.11.2011 kl. 10:00