Kulturinslag under Sv. Kvinnoförbundets årsmöte

16.03.2015 kl. 12:17
Kulturföreningen stödde Amanda Henrikssons och Martina Brunells uppträdande under Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors.

Kulturföreningen stödde Amanda Henrikssons och Martina Brunells uppträdande under Svenska Kvinnoförbundets årsmötesmiddag i Helsingfors den 14 mars 2015.