Helsingfors svenska kulturförening kallar till årsmöte 18.9.2019.
Plats: SFV:s kansli, Annegatan 12. Stadgeenliga ärenden

Helsingfors svenska kulturförening

Helsingfors svenska kulturförening aktiverar intresset för förenings- och kulturliv i Helsingfors och lockar nya intresserade deltagare genom att stöda kulturinslag under föreningsmöten, evenemang och tillställningar ordnande av svenska organisationer och föreningar. 
 
Det kan t.ex. vara fråga om sång eller föredrag under ett föreningsmöte eller en medlemsträff. En ”guldkant” under ett möte som inte vanligtvis lockar större skaror, och som kan locka helt nya deltagare, eller få gamla aktiva att åter ställa upp.
Två flugor slås med en smäll: genom att bevilja mindre bidrag för kulturinslag aktiveras dels förenings- och organisationslivet, men också kulturlivet – eftersom artister, föredragshållare och konstutövare får välbehövliga möjligheter att uppträda.
 
 
Föreningen ordnar i mån av möjlighet dessutom egna, till priset subventionerade exkursioner och utfärder till intressanta kulturplatser, utställningar, museer och evenemang i huvudstadsregionen. Tillställningarna är öppna för allmänheten och annonseras i dagstidningarna och på denna webbplats.
 
Helsingfors svenska kulturförening arbetar kalenderårsvis och stöder kulturinslag under möten och träffar  i mån av möjlighet – enligt den yttre finansiering föreningen erhåller.

Verksamhet

Bidrag till Topeliusfesten i Tölö

Kulturföreningen stödde kulturinslaget under Topeliusfesten.
03.02.2019 kl. 10:38

Topeliusfesten fick stöd

Kulturföreningen stödde kulrurinslaget under den traditionella Topeliusfesten i Tölö.
22.01.2018 kl. 10:36