Helsingfors svenska kulturförening


Helsingfors svenska kulturförening rf kallar till årsmöte

torsdagen den 25 mars 2021 kl 12

Plats: SFV:s kansli, Annegatan 12 A 24, Helsingfors

Stadgegenliga ärenden. Årsmötet behandlar även bokslut och berättelse för år 2019.

På grund av rådande virusläge och mötesrestriktioner rekommenderas deltagande på distans. E-posta ordförande rabbe@sandelinmedia.com för mötesuppgifterna.


Helsingfors svenska kulturförening belyser och tar ställning till olika fenomen med kulturell anknytning i Helsingfors: arkitektur, konst i vardagen, tillgänglighet till kulturevenemang.

Föreningen ordnar i mån av möjlighet också egna, till priset subventionerade exkursioner och utfärder till intressanta kulturplatser, utställningar, museer och evenemang i huvudstadsregionen. Tillställningarna är öppna för allmänheten.

Helsingfors svenska kulturförening aktiverar också intresset för förenings- och kulturliv i Helsingfors  genom att bevilja understöd för kulturinslag under föreningsmöten, evenemang och tillställningar ordnande av andra svenska organisationer och föreningar. 

 

Till ansökningsblanketten.

Verksamhet

Verksamheten låg nere år 2020

På grund av pandemin ordnade inte kulturföreningen egen verksamhet år 2020. Ett kulturinslagsstöd utbetalades.
04.03.2021 kl. 10:20

Bidrag till Topeliusfesten i Tölö

Kulturföreningen stödde kulturinslaget under Topeliusfesten.
03.02.2019 kl. 10:38