Helsingfors svenska kulturförening

 

Helsingfors svenska kulturförening belyser och tar ställning till olika fenomen med kulturell anknytning i Helsingfors: arkitektur, konst i vardagen, tillgänglighet till kulturevenemang.

Föreningen ordnar i mån av möjlighet också egna, till priset subventionerade exkursioner och utfärder till intressanta kulturplatser, utställningar, museer och evenemang i huvudstadsregionen. Tillställningarna är öppna för allmänheten.

Helsingfors svenska kulturförening aktiverar också intresset för förenings- och kulturliv i Helsingfors  genom att bevilja understöd för kulturinslag under föreningsmöten, evenemang och tillställningar ordnande av andra svenska organisationer och föreningar. 

 

Till ansökningsblanketten.

Verksamhet

Verksamhet 2021 och 2022

Verksamheten har varit blygsam under 2021 och 2022.
08.05.2023 kl. 16:12

Verksamheten låg nere år 2020

På grund av pandemin ordnade inte kulturföreningen egen verksamhet år 2020. Ett kulturinslagsstöd utbetalades.
04.03.2021 kl. 10:20