På myndigheternas inrådan skjuts Helsingfors svenska kulturförenings årsmöte 7.4.2020 upp på obestämd tid. Ny årsmötestidpunkt meddelas senare.


Helsingfors svenska kulturförening

Helsingfors svenska kulturförening belyser och tar ställning till olika fenomen med kulturell anknytning i Helsingfors: arkitektur, konst i vardagen, tillgänglighet till kulturevenemang.

Föreningen ordnar i mån av möjlighet också egna, till priset subventionerade exkursioner och utfärder till intressanta kulturplatser, utställningar, museer och evenemang i huvudstadsregionen. Tillställningarna är öppna för allmänheten.

Helsingfors svenska kulturförening aktiverar också intresset för förenings- och kulturliv i Helsingfors  genom att bevilja understöd för kulturinslag under föreningsmöten, evenemang och tillställningar ordnande av andra svenska organisationer och föreningar. 

 

Till ansökningsblanketten.

Verksamhet

Bidrag till Topeliusfesten i Tölö

Kulturföreningen stödde kulturinslaget under Topeliusfesten.
03.02.2019 kl. 10:38

Topeliusfesten fick stöd

Kulturföreningen stödde kulrurinslaget under den traditionella Topeliusfesten i Tölö.
22.01.2018 kl. 10:36