Stödansökan

Helsingfors svenska stöder kulturinslag under evenemang och tillställningar ordnande av svenska organisationer i Helsingfors. Det kan t.ex. vara fråga om sång eller föredrag under ett föreningsmöte, en exkursion eller annan sammankomst för medlemmar eller allmänheten.

Kulturföreningen fungerar alltså som en ”mellanhand” för att kanalisera kulturstöd till evenemang där stöd inte direkt kan sökas av de stora bidragsgivarna på det finlandssvenska kulturfältet. Notera att föreningens stödmöjlighet är beroende av den yttre finansiering föreningen själv erhåller. De enskilda stödens maximibelopp är 300 euro. 

Skriv siffran 4 med bokstäver: