Verksamhet

Läs den löpande verksamhetsberättelsen


Verksamhetsplan

godkänd vid föreningens senaste årsmöte


EGEN VERKSAMHET
Föreningen strävar till att för sina medlemmar årligen ordna åtminstone en utflykt eller exkursion till ett intressant och aktuellt kulturmål.

LOKALA KULTURINITIATIV – MEDLEMSANSKAFFNING
Kultur är viktigt för alla, och föreningen förbereder en starkare medlemsanskaffning genom att i offentligheten belysa och ta ställning till olika fenomen med kulturell anknytning. Helsingfors behöver en opolitisk kulturförening som kan ta ställning till projekt i den växande staden, och som påverkar de kulturella aspekterna av staden: arkitektur, konst i omgivningen, tillgänglighet till kulturevenemang.

STÖD TILL KULTURINSLAG PÅ ANDRA TILLSTÄLLNINGAR
Föreningen stöder kulturinslag under evenemang och tillställningar ordnande av andra svenskspråkiga organisationer och föreningar i Helsingfors. Det kan t.ex. vara fråga om sång eller föredrag under ett föreningsmöte, en exkursion eller annan sammankomst för medlemmar eller allmänheten. Ansökningsblankett finns på föreningens webbsida kultur.fi.

Föreningen kan även stöda andra goda lokala initiativ och kultursatsningar, så långt föreningens yttre finansiering tillåter.

ADMINISTRATION, STYRELSEVERKSAMHET OCH SAMARBETE
Föreningen skall hålla årsmöte senast i april, och styrelsen sammanträder till två-tre styrelsemöten under året samt håller kontakt per epost. Föreningen samarbetar under året med andra föreningar med liknande intressen. Föreningen marknadsför sina egna evenemang via nätet och med annonser i Hbl.