Verksamhet

Läs den löpande verksamhetsberättelsen


Verksamhetsplan
godkänd vid föreningens årsmöte 

För att aktivera kulturverksamheten i Helsingfors och de svenska föreningarna och organisationerna i Helsingfors ordnar och medverkar föreningen i följande evenemang:

TOPELIUSFESTEN
Föreningen stöder de arrangemang som görs för att förverkliga den årliga Topeliusfesten i Tölö i januari. Detta sker i samråd med de lokala aktörerna i Tölö såsom under senaste år. 

EXKURSIONER: KONST, KULTURHISTORIA, STADSMILJÖ OCH MATKULTUR
De goda erfarenheter av stadsrundturer och exkursioner tidigare år skall få fortsättning. Rundturerna har tidigare främst haft stadens kulturmiljöer och kulturinstitutioner som mål – vi vill särskilt lyfta fram intressanta och kanske lite ”bortglömda” platser. 
Målen kan även gälla arkitektur, stadsmiljö, stadsplanering och matkultur.

BOKMÄSSAN I OKTOBER
Föreningen kan stöda svensk kulturverksamhet i samband med den stora Bokmässan i Mässcentrum i oktober.

SVENSKA DAGEN 6.11.
Föreningen stöder de arrangemang och ansökningar som görs för att förverkliga Svenska Dagen-fester på olika ställen i Helsingfors. 

LOKALA INITIATIV OCH KULTURSATSNINGAR
Föreningen stöder kulturinslag under evenemang och tillställningar ordnande av andra svenska organisationer och föreningar  i Helsingfors. Det kan t.ex. vara fråga om sång eller föredrag under ett föreningsmöte, en exkursion eller annan sammankomst för medlemmar eller allmänheten. Ansökningsblankett finns på föreningens webbsida kultur.fi.

Föreningen kan även stöda andra goda lokala initiativ och kultursatsningar, så långt föreningens yttre finansiering tillåter.

ADMINISTRATION, STYRELSEVERKSAMHET OCH SAMARBETE
Föreningen håller årsmöte senast i april, och styrelsen sammanträder till två-tre styrelsemöten under året samt håller kontakt per epost. Föreningen samarbetar under året med andra föreningar med liknande intressen. Föreningen marknadsför sina egna evenemang via nätet och med annonser i Hbl. Eventuell biljettförsäljning sker via Luckan rf i Helsingfors.