Kulturföreningens styrelse


Ordförande: Rabbe Sandelin, viceordförande och kassör: Mimi Wiik
Styrelsemedlemmar: Christa Blomberg, Sebastian Gripenberg, Tina Johansson, Mari Pennanen och Magnus Öster.

Sekreterare: Tina Johansson

Kontaktperson: rabbe.sandelin@sfv.fi

Verksamhetsgranskare, vald på årsmötet 2014, är Björn Fant (suppleant: Fredrik Guseff).Officiella protokoll och verksamhetsberättelser finns under Officiellt