Verksamheten låg nere år 2020

04.03.2021 kl. 10:20
På grund av pandemin ordnade inte kulturföreningen egen verksamhet år 2020. Ett kulturinslagsstöd utbetalades.

Coronapandemin inverkade stort på föreningens egen verksamhet. På grund av restriktionerna gällande möten och träffar förverkligades inte de planerade exkursionerna och besöken. Även den Facebook-sida som grundades i september 2019 såg lite trafik. På grund av det rådande läget beslöt styrelsen att inte uppbära någon medlemsavift för år 2020.

Föreningen utbetalade ett kulturinslagsstöd under verksamhetsåret, till den traditionella Topeliusfesten som arrangerades av SFP i Tölö den 19 januari.

Under året erhöll föreningen ett verksamhetsbidrag från stiftelsen Tre Smeder. 

Rabbe Sandelin