Löpande verksamhetsberättelse

Krig och fred

En träff i Runebergs teckenLäs mera »
08.02.2010 kl. 00:00

Topeliusfesten

Kulturföreningen stödde kulturarrangemangen kring Topeliusfesten 14.1.2010Läs mera »
02.02.2010 kl. 00:00

Svenska Dagen-fest i Munkshöjden

Helsingfors Svenska kulturförening stödde kulturinslagen under Svenska Dagen-firandet i Munksnejden 7.11.2009Läs mera »
07.11.2009 kl. 00:00

20-årsjubileums kulturresa i Satakunda och Egentliga Finland

Helsingfors svenska kulturförening firade 20-årsjubileum med en kulturresa i Satakunda och Egentliga Finland.Läs mera »
29.09.2009 kl. 00:00

Exkursion till Nordsjö hamn

En kombinerad buss/båt-utflykt gjordes den 28 maj 2009 till Helsingfors nya Nordsjöhamn.Läs mera »
09.06.2009 kl. 00:00

Kulturresan till Riga

Den finlandssvenska kulturresan till Riga 17-20.4.2008 hade som mål att uppleva lettisk konst och kultur, med betoning på kopplingarna till Finland och till den svenska tiden. Man besökte även minnesmärken för de finska jägarnas verksamhet.Läs mera »
20.11.2008 kl. 00:00

Runebergsfest 5.2.2008

Föreningen stödde förverkligandet av Runebergsfesten den 5.2. Detta år ordnades Runebergsfesten på kulturcentret STOA i Östra Helsingfors.Läs mera »
07.03.2008 kl. 15:53

Topeliusfesten 14.1

Föreningen stödde arrangemangen för att förverkliga den årliga Topeliusfesten i Tölö i januari 2008. Detta skedde i samråd med de lokala aktörerna i Tölö såsom under senaste år.Läs mera »
07.03.2008 kl. 15:52

Kulturbussen

Kulturföreningen ordnade den 8 december en busstur till WeeGee och Konstmuseet Mejlans, som samlade 30 deltagare.Läs mera »
10.12.2007 kl. 00:00

Kulturresan till St Petersburg

Svenska folkpartiet har haft en lokalavdelning i St. Petersburg. Trots att avdelningen aldrig spelade någon central roll i partiets verksamhet var den under sin korta historia en viktig samlingsplats för de svenskspråkiga finländarna under den politiska uppvakning som skedde i och med lantdagsreformen 1907. Under Helsingfors svenska kulturförenings resa till St. Petersburg i oktober uppmärksammades årsdagen.Läs mera »
21.11.2007 kl. 00:00