Exkursion till Nordsjö hamn

09.06.2009 kl. 00:00
En kombinerad buss/båt-utflykt gjordes den 28 maj 2009 till Helsingfors nya Nordsjöhamn.
Exkursionen var en giv i Kulturföreningens nysatsning på stadskultur, inbegripande arkitektur. För många har Nordsjöhamnen endast förekommit i tidningsartiklar och på tv - nu erbjöds en möjlighet att besöka nybygget på ort och ställe.

Resan samlade en busslast deltagare, ca femtio personer.
ABB tillverkar i Nordsjöhamnen Azimuth-propellrar, och vi fick ett intressant föredrag om propellerteknologins utveckling. På resten av fabriken var tyvärr fotografering förbjuden.
Nordsjöhamnen är en av Finlands största hamnar, och den avlastar stadens centrum från enorma mängder långtradartrafik.
Byggarbetena inleddes år 2002 och hamnen öppnades för trafik 24.11.2008. Hamnbygget var ett enormt projekt som, förutom själva hamnen som byggdes upp och fylldes ut från noll, innebar en förlängning av Ring III och en 19 km lång järnvägförbindelse (varav 14 km i tunnel) för godstransporterna.
  Hamnen byggdes eftersom man ville flytta bort hamnverksamheten från centrum i Sumparn och Västra hamnen och i stället bygga centrumnära bostäder för sammanlagt 30 000 personer på de före detta hamnområdena. Arealen är 150 hektar.

Bilden: Några av de största kranarna i Finland finns i Nordsjöhamnen.
  Excursionsdeltagarna bekantar sig med en modell av hamnen i Nordsjöhamnens besöks- och informationscenter.
  Återresan till Helsingfors skedde med galeasen Astrid till ackompanjemang av en utsökt Laxsoppa.