Svenska Dagen-fest i Munkshöjden

07.11.2009 kl. 00:00
Helsingfors Svenska kulturförening stödde kulturinslagen under Svenska Dagen-firandet i Munksnejden 7.11.2009

Carl Fredrik Sandelin
gav en återblick på uppkomsten av Svenska Dagen och spännande kopplingar till 1808-1809 och andra samhällsströmningar fram till våra dagar.Finlandiaprisvinnaren Kjell Westö berättade om sin senaste bok ”Gå inte ensam ut i natten”, och om sina rötter i Munksnäs och Munkshöjden.


En kvartett från Tölö Specialiseringsgymnasium  uppträdde med fem sånger och hjälpte pubilken med takt och tempo då tillställningen avslutades med Modersmålets sång.