Runebergsfest 5.2.2008

07.03.2008 kl. 15:53
Föreningen stödde förverkligandet av Runebergsfesten den 5.2. Detta år ordnades Runebergsfesten på kulturcentret STOA i Östra Helsingfors.