Topeliusfest 2015

23.01.2015 kl. 10:18
Helsingfors svenska kulturförening var medarrangör i Topeliusfesten i januari 2015

Topeliusfesten arrangerades söndagen den 18 januari 2015 i Kretsarnas sal  i Arbetets Vänners lokaler vid Annegatan 26 i Helsingfors. På programmet var bl.a. sång av Jenny Asplund (piano Kaj Ekman), festtal av Marcus Rantala, en berättelse om Villa Paulig av Ossian Enkvist, samt en paneldiskussion med tenat: Akuta utmaningar i samhället - framtidsutsikter? I panelen, som moderades av Gunvor Brettschneider, satt Tom Biaudet, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Marcus Rantala samt Päivi Storgård.