Historiedagarna fick stöd

16.10.2017 kl. 10:32
Kulturföreningen stödde det svenska programmet under Historiedagarna i Lahtis.
Helsingfors svenska kulturföreningen beslöt stöda det svenska programmet under Finska historiedagarna XIX i Sibeliushuset i Lahtis. 

Historiska föreningen står traditionsenligt för det svenska programmet under historiedagarna i Lahtis. Det svenskspråkiga programblocket 2017 behandlade kulturmöten i och utanför Finland samt olika mötesplatser och kontexter där kulturmöten sker.