Svenska Dagen-fest i Munksnäs

01.10.2015 kl. 10:14
Helsingfors svenska kulturförening stödde SFP i Munsknejdens Svenska Dagen-arrangemang.
Helsingfors svenska kulturförening stödde kulturinslagen under SFP i Munsknejdens Svenska Dagen-arrangemang.