Topeliusfest i Tölö

02.01.2017 kl. 10:30
Kulturföreningen stödde Topeliusfesten i Tölö.
Helsingfors svenska kulturförening stödde Topeliusfestligheterna 5.1.2017 i Tölö med 150 euro. 

Sångkvartetten Sundbäck uppträdde.