Historiedagarna i februari 2015

19.02.2015 kl. 23:28
Historiska föreningen var 7.2.2015 i Lahtis vid Historiedagarna med sitt svenskspråkiga programblock. Cirka 40 personer åkte med föreningen i bussen, och dagen utföll väl.

I det svenskspråkiga programblocket, där Helsingfors svenska kulturförening deltog som sponsor, kunde publiken bekanta sig med teman som Nordiska intellektuella mellan centrum och periferi kring 1900 (FD Stefan Nygård)Helena och Edward Westermarck: intelligentsia i Finland (FM Julia Dahlberg)Ernst Wikstedt: Från Tenala till Moskva och tillbaka (FM Sture Lindholm) Eirik Hornborg: För lag och fosterland (FM Nina Johansson), Albert Edelfelts brev: en digitalutgåva med nya horisonter (FD Maria Vainio-Kurtakko, SLS) Biografiskt lexikon för Finland: ett nationellt projekt (FM Johan Kylander, SLS).