Studieresa till forna Jugoslavien

31.10.2011 kl. 00:00
Föreningen arrangerade i juni 2011 en uppskattad studieresa till f.d. Jugoslavien.
Reserapport och bilder på kommande.