Svenska Dagen-fest i Munksnejden 6.11.2011

24.11.2011 kl. 16:00
Calle Petterson uppträdde och Marcus Rantala höll festtalet under den Svenska Dagen-fest i Munksnejden som Helsingfors svenska kulturförening stödde.
Den traditionella festen ordnades av SFP i Munknejden. Marcus Rantala beskrev i sitt tal sina visioner för svenskans del i ett läge då utvecklingen pekar på en tätare kommunal struktur i huvudstadsregionen.

Calle Petterson underhöll publiken med trevliga, tankeväckande och roliga sånger, och ackomanjerade även det tradtionella avslutandet: en unisont sjungen Modersmålets sång.

Marcus Rantala höll festtalet

 

Calle Petterson fick det att svänga ordentligt.

 

Mimi Wiik, Marcus Rantala.