Topeliusfesten fick stöd

22.01.2018 kl. 10:36
Kulturföreningen stödde kulrurinslaget under den traditionella Topeliusfesten i Tölö.

Helsingfors svenska kulturförening stödde Evivakörens dubbelkvartettuppträdande vid SFP i Tölös traditionella Topeliusfest på Korjaamo den 14.1.2018, med 150 euro.

Rabbe Sandelin