Verksamhetsberättelse för 2009

15.03.2010 kl. 00:00
Verksamhetsberättlese antagen på årsmötet 10.3.2010
Helsingfors svenska kulturförening rf
Verksamhetsberättelse 2009

Föreningen avger sin verksamhetsberättelse för sitt tjugonde verksamhetsår. Föreningens årsmöte hölls den 12 mars 2009. Årsmötet hölls i Gryningen, där verksamhetsberättelsen och bokslutet behandlades, beslut om medlemsavgiften togs och en diskussion om verksamheten fördes.

Till ordförande återvaldes Rabbe Sandelin och till styrelsen valdes Mimi Wiik, Sebastian Gripenberg, Carl-Johan Hindsberg, Janna Ranta och Magnus Öster.
Vid konstitueringen blev Mimi Wiik viceordförande och skattmästare medan Carl-Johan Hindsberg valdes till sekreterare.
Till revisorer valdes Marc Hinnenberg och Björn Fant med Ernst & Young som suppleanter.

Föreningens styrelse har under året sammankommit till 2 möten: den 11 februari och den 10 december 2009.

1.Föreningen stödde arrangemangen för den traditionella Topeliusfesten i Topeliusskolan i Tölö
den 14 januari 2009 i Zacharias Topeliusskolan, Stenbäcksgatan 14 med digert program.

2.Föreningen ordnade under året ett studiebesök till den nya hamnen i Nordsjö den 28 maj 2009 I bussresan deltog 39 resenärer, vars deltagaravgifter var delvis sponsorerade av föreningen. Programmet var digert och man fokuserade på EU-valet.

3.Föreningen stödde kulturinslaget vid Svenska folkpartiets partidag i Helsingfors.

4.Föreningen 20-års jubileumsresa ägde rum i september. Då besökte man flera kulturobjekt i Satakunda och Egentliga Finland, bl.a. Villa Mairea i Norrmark, Svenska Klubben i Björneborg, Juselius mausoleum, Vuojoki herrgård, Brinkhall på Kakskerta, där föreningens 20-års middag arrangerades. Följande besöktes Halikko i ”Armfelts fotspår” och Wiurila Gård i Halikko. I resan deltog ett dussin resenärer.

5.Föreningen stödde Svenska folkpartiet i Munksnejden, som ordnade sin Svenska Dagenfest den 7 november 2009. I Svenska dagsfesten deltog författarna Kjell Westö och Carl-Fredrik Sandelin.

6.Föreningen ingick som delarrangör för den finlandssvenska minnesdagen då man uppmärksammade Vinterkrigets 70-års minne på restaurang Kajsaniemi I Helsingfors. I minnesdagen deltog 280 personer.

Föreningens bokföring handhades av Oy Qwerty Ab.
Kulturföreningens medlemmar består av 14 medlemsföreningar i Helsingfors. Medlemsavgiften per förening var 20 euro. Under året har styrelsen informerat om sin verksamhet via sin hemsida som finns under adressen www.kultur.fi.

Styrelsen